ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เขียนเรียงความ) ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา จ.บุรีรัมย์ 89 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 87.4 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย 83.6 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง จ.ขอนแก่น 83.4 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา จ.ขอนแก่น 83.2 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน จ.อุบลราชธานี 82 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 80.2 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร จ.อุดรธานี 79.8 ระดับเหรียญเงิน 8
9 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง จ.ศรีสะเกษ 79 ระดับเหรียญเงิน 9
10 โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม จ.ศรีสะเกษ 79 ระดับเหรียญเงิน 9
11 โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา จ.หนองคาย 78.4 ระดับเหรียญเงิน 11
12 โรงเรียนภูมิพิชญ จ.อุดรธานี 77.2 ระดับเหรียญเงิน 12
13 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด 76.4 ระดับเหรียญเงิน 13
14 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 76.2 ระดับเหรียญเงิน 14
15 โรงเรียนดำรงวิทยา จ.อุบลราชธานี 68.6 ระดับเหรียญทองแดง 15
16 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 51.8 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 16

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION