ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 86 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 70 ระดับเหรียญเงิน 2
3 โรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี 68 ระดับเหรียญทองแดง 3
4 โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น 54 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ จ.สกลนคร 54 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 4
6 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 48 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 5
7 โรงเรียนภูมิพิชญ จ.อุดรธานี 44 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 6
8 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 40 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 7
9 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน จ.อุบลราชธานี 40 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 7
10 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช จ.นครราชสีมา 36 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 8
11 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด 34 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 9
12 โรงเรียนคุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ จ.กาฬสินธุ์ 32 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 10
13 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา จ.ขอนแก่น 30 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
14 โรงเรียนนิภาศิริ จ.บุรีรัมย์ 18 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 12
15 โรงเรียนจริยานุสรณ์ จ.หนองบัวลำภู 18 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 12
16 โรงเรียนศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี 14 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 13
17 โรงเรียนมัธยมธษพล จ.กาฬสินธุ์ 14 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 13

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION