ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 95 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 73 ระดับเหรียญเงิน 2
3 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 55 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 3
4 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 53.5 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนปัญจดี จ.ชัยภูมิ 49 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 5
6 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 6
7 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา จ.ขอนแก่น 36 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 7
8 โรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี 34 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 8
9 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 33.5 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 9
10 โรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม จ.เลย 16 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 10
11 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ จ.สกลนคร 14 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
12 โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง จ.ร้อยเอ็ด 9 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 12
13 โรงเรียนจริยานุสรณ์ จ.หนองบัวลำภู 7 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 13
14 โรงเรียนดำรงวิทยา จ.อุบลราชธานี 4.5 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 14
15 โรงเรียนศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี 3 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 15

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION