ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์ กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 97.5 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนพิชญวิทย์ จ.อุดรธานี 94.25 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี 88.25 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม จ.เลย 76.75 ระดับเหรียญเงิน 4
5 โรงเรียนปลูกปัญญา จ.นครราชสีมา 73.5 ระดับเหรียญเงิน 5
6 โรงเรียนนิภาศิริ จ.บุรีรัมย์ 71 ระดับเหรียญเงิน 6
7 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง จ.ขอนแก่น 67.75 ระดับเหรียญทองแดง 7
8 โรงเรียนศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี 65.05 ระดับเหรียญทองแดง 8
9 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด 63.5 ระดับเหรียญทองแดง 9
10 โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง จ.ร้อยเอ็ด 61.75 ระดับเหรียญทองแดง 10
11 โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม จ.ศรีสะเกษ 56.25 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
12 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 54.5 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 12

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION