ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(speech) ห้องเรียนพิเศษ ช่วงชั้นการศึกษาปฐมวัย
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น จ.สุรินทร์ 97 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา จ.ขอนแก่น 94.4 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนอนุบาลเก่งกล้าพัฒนา จ.เลย 94.2 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอนุบาลธีรา จ.บุรีรัมย์ 92.6 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 91.6 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 89.8 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนพัฒนาเด็ก จ.ขอนแก่น 88.6 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนอาภาพัชร จ.อุดรธานี 87.6 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 86.4 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 85.4 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 84.4 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 83.4 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนอนุบาลทองขาว จ.ยโสธร 82.4 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนเตชะวิทย์ จ.นครราชสีมา 81 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนสมนึกพิทยา จ.ยโสธร 78.6 ระดับเหรียญเงิน 15
16 โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ จ.นครราชสีมา 77.4 ระดับเหรียญเงิน 16
17 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 75 ระดับเหรียญเงิน 17

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION