ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรม ประกวดสวดมนต์แปล(สวดบาลีแปลไทย) ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร จ.ยโสธร 95 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ จ.นครราชสีมา 92.8 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา จ.ศรีสะเกษ 92 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง จ.ศรีสะเกษ 91.4 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 90.4 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย จ.นครราชสีมา 89.6 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนแงงกวง จ.สุรินทร์ 89.4 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 88.2 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน จ.ขอนแก่น 88.1 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 87.6 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 87.4 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 87.2 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนภูมิพิชญ จ.อุดรธานี 86.8 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนบำรุงวิทยา จ.บุรีรัมย์ 86.6 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี จ.อุดรธานี 85.6 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ จ.อุบลราชธานี 84 ระดับเหรียญทอง 16
17 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร จ.กาฬสินธุ์ 84 ระดับเหรียญทอง 16
18 โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ จ.ชัยภูมิ 82.8 ระดับเหรียญทอง 18
19 โรงเรียนสมนึกพิทยา จ.ยโสธร 82.2 ระดับเหรียญทอง 19
20 โรงเรียนอนุบาลสาริกา จ.หนองคาย 81.8 ระดับเหรียญทอง 20
21 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก จ.หนองคาย 81.4 ระดับเหรียญทอง 21
22 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง จ.ขอนแก่น 80 ระดับเหรียญทอง 22
23 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา จ.อุบลราชธานี 71.2 ระดับเหรียญเงิน 23

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION