ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรม ประกวดสวดมนต์แปล(สวดบาลีแปลไทย) ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 90 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอมรศิลป์ จ.นครราชสีมา 87 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ จ.อุบลราชธานี 84 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย จ.นครราชสีมา 76 ระดับเหรียญเงิน 4
5 โรงเรียนเทพนุสรณ์ จ.อุดรธานี 76 ระดับเหรียญเงิน 4
6 โรงเรียนภูมิพิชญ จ.อุดรธานี 76 ระดับเหรียญเงิน 4
7 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร จ.กาฬสินธุ์ 75 ระดับเหรียญเงิน 7
8 โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง จ.ศรีสะเกษ 74 ระดับเหรียญเงิน 8
9 โรงเรียนสิงห์วงศ์ จ.บุรีรัมย์ 72 ระดับเหรียญเงิน 9
10 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง จ.ศรีสะเกษ 57 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 10

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION