ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย กิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทานประกอบสื่อ ช่วงชั้นการศึกษาปฐมวัย
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา จ.นครพนม 96.33 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 94.17 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ จ.ยโสธร 92.83 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 92.67 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 92.5 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนอนุบาลอุ่นใจ จ.อุดรธานี 92.33 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 92.33 ระดับเหรียญทอง 6
8 โรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี 92.17 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 91.67 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนอนุบาลสุดา จ.หนองบัวลำภู 90.83 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 90.67 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนพระกุมารเยซูขอนแก่น จ.ขอนแก่น 90.67 ระดับเหรียญทอง 11
13 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 90.67 ระดับเหรียญทอง 11
14 โรงเรียนอนุบาลบวรนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 90 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนอนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ จ.ยโสธร 89.67 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 89.67 ระดับเหรียญทอง 15
17 โรงเรียนอนุบาลภวิกา จ.สกลนคร 89.33 ระดับเหรียญทอง 17
18 โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ จ.ชัยภูมิ 89.17 ระดับเหรียญทอง 18
19 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ จ.ร้อยเอ็ด 88.83 ระดับเหรียญทอง 19
20 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ จ.กาฬสินธุ์ 88.17 ระดับเหรียญทอง 20
21 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ จ.เลย 87.83 ระดับเหรียญทอง 21
22 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม จ.นครพนม 87.5 ระดับเหรียญทอง 22
23 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว จ.บุรีรัมย์ 87.17 ระดับเหรียญทอง 23
24 โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม จ.ชัยภูมิ 87 ระดับเหรียญทอง 24
25 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 86.83 ระดับเหรียญทอง 25
26 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข จ.มหาสารคาม 86.33 ระดับเหรียญทอง 26
27 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น จ.สุรินทร์ 86.33 ระดับเหรียญทอง 26
28 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 86.17 ระดับเหรียญทอง 28
29 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 86.17 ระดับเหรียญทอง 28
30 โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ จ.หนองคาย 86 ระดับเหรียญทอง 30
31 โรงเรียนวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 85.5 ระดับเหรียญทอง 31
32 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา จ.บึงกาฬ 83.83 ระดับเหรียญทอง 32
33 โรงเรียนพระกุมารอุบล จ.อุบลราชธานี 83.5 ระดับเหรียญทอง 33
34 โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง จ.หนองคาย 83.5 ระดับเหรียญทอง 33
35 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 83.5 ระดับเหรียญทอง 33
36 โรงเรียนสงวนศึกษา จ.หนองบัวลำภู 70 ระดับเหรียญเงิน 36

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION