ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 93.67 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 88.33 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 86.33 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 85 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี 84.67 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนปัญจดี จ.ชัยภูมิ 73 ระดับเหรียญเงิน 6
7 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 71 ระดับเหรียญเงิน 7
8 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ จ.สกลนคร 67.33 ระดับเหรียญทองแดง 8
9 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 66.33 ระดับเหรียญทองแดง 9
10 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน จ.อุบลราชธานี 62 ระดับเหรียญทองแดง 10
11 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา จ.กาฬสินธุ์ 27.67 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION