ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรสามัญ ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนปัญจดี จ.ชัยภูมิ 91.4 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม จ.เลย 90.6 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น 89.2 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 2 จ.อุดรธานี 86.6 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนคุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ จ.กาฬสินธุ์ 86.2 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 85.8 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน จ.อุบลราชธานี 85.2 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา จ.นครราชสีมา 84.4 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 84.4 ระดับเหรียญทอง 8
10 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 83.8 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด 83.8 ระดับเหรียญทอง 10
12 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 82.8 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ จ.อุบลราชธานี 81.2 ระดับเหรียญทอง 13

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION