ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee หลักสูตรสามัญ ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด 100 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 90 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนปัญจดี จ.ชัยภูมิ 90 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
4 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 70 ระดับเหรียญเงิน 4
5 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 70 ระดับเหรียญเงิน 4
6 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 60 ระดับเหรียญทองแดง 6
7 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 60 ระดับเหรียญทองแดง 6
8 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 50 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 8
9 โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 9
10 โรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม จ.เลย 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 9
11 โรงเรียนจริยานุสรณ์ จ.หนองบัวลำภู 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 9
12 โรงเรียนคุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ จ.กาฬสินธุ์ 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 9
13 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 9

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION