ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee หลักสูตรพิเศษ ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา จ.ขอนแก่น 90 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนพัฒนาปัญญา จ.อุดรธานี 80 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 จ.อุบลราชธานี 70 ระดับเหรียญเงิน 3
4 โรงเรียนปลูกปัญญา จ.นครราชสีมา 50 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 50 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 4

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION