ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน (หลักสูตรสามัญ) ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 90 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 88.6 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนอนุบาลธีรา จ.บุรีรัมย์ 87 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนโคราชวิทยา จ.นครราชสีมา 86 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 จ.อุบลราชธานี 85.6 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 85.2 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 84.4 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนวาสนาศึกษา จ.อุดรธานี 84 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา จ.อุบลราชธานี 83.4 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 82.6 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนเมธาพัฒน์ จ.นครราชสีมา 82 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนสมนึกพิทยา จ.ยโสธร 80.8 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จ.หนองคาย 79.2 ระดับเหรียญเงิน 13
14 โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 79.2 ระดับเหรียญเงิน 13
15 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 78.8 ระดับเหรียญเงิน 15
16 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร จ.สกลนคร 78.6 ระดับเหรียญเงิน 16
17 โรงเรียนอนุบาลกิติยา จ.มหาสารคาม 77.4 ระดับเหรียญเงิน 17
18 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 77.4 ระดับเหรียญเงิน 17
19 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก จ.หนองคาย 77.4 ระดับเหรียญเงิน 17
20 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 77 ระดับเหรียญเงิน 20
21 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น จ.สุรินทร์ 76.6 ระดับเหรียญเงิน 21
22 โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ จ.หนองบัวลำภู 76.2 ระดับเหรียญเงิน 22
23 โรงเรียนเซนต์ยอเชฟนครพนม จ.นครพนม 76.2 ระดับเหรียญเงิน 22
24 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล จ.ขอนแก่น 75 ระดับเหรียญเงิน 24
25 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา จ.บึงกาฬ 74.6 ระดับเหรียญเงิน 25
26 โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง จ.ศรีสะเกษ 72.8 ระดับเหรียญเงิน 26
27 โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล จ.ชัยภูมิ 70.6 ระดับเหรียญเงิน 27
28 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ จ.บึงกาฬ 67.2 ระดับเหรียญทองแดง 28
29 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย 63.6 ระดับเหรียญทองแดง 29
30 โรงเรียนตงเจี่ย จ.นครพนม 62.4 ระดับเหรียญทองแดง 30

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION