ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรสามัญ) ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก จ.นครพนม 95 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร จ.สกลนคร 93.2 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 92.8 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา จ.ขอนแก่น 90.8 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนเซนต์ยอเชฟนครพนม จ.นครพนม 89.2 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 88.4 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 87 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม จ.ขอนแก่น 87 ระดับเหรียญทอง 7
9 โรงเรียนวาสนาศึกษา จ.อุดรธานี 86.8 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 86.8 ระดับเหรียญทอง 9
11 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 84.4 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จ.หนองคาย 83 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 81.4 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 78.4 ระดับเหรียญเงิน 14
15 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ จ.บึงกาฬ 77.8 ระดับเหรียญเงิน 15
16 โรงเรียนอนุบาลรัชดา จ.บึงกาฬ 77.8 ระดับเหรียญเงิน 15
17 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ จ.บุรีรัมย์ 77.6 ระดับเหรียญเงิน 17
18 โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง จ.ศรีสะเกษ 75.4 ระดับเหรียญเงิน 18
19 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา จ.หนองคาย 74.8 ระดับเหรียญเงิน 19
20 โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ จ.หนองบัวลำภู 71.8 ระดับเหรียญเงิน 20

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION