ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรม การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนภูมิพิชญ จ.อุดรธานี 90.2 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม จ.เลย 88.4 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง จ.ขอนแก่น 87.2 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนคุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ จ.กาฬสินธุ์ 86 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน จ.อุบลราชธานี 85.4 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนปลูกปัญญา จ.นครราชสีมา 85 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา จ.นครราชสีมา 84.6 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร จ.อุดรธานี 84.2 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี 83 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น 81.6 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 81.2 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ จ.สกลนคร 80.2 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 80 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 77.4 ระดับเหรียญเงิน 14
15 โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา จ.หนองคาย 76.2 ระดับเหรียญเงิน 15
16 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด 74.6 ระดับเหรียญเงิน 16
17 โรงเรียนจริยานุสรณ์ จ.หนองบัวลำภู 72.8 ระดับเหรียญเงิน 17
18 โรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม จ.เลย 70.2 ระดับเหรียญเงิน 18

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION