ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา กิจกรรม การแข่งขันแอโรบิค ช่วงชั้นป.๑-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลเสาวลักษณ์ จ.บึงกาฬ 98.9 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 98.5 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี 98.3 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนสมเด็จ จ.อุบลราชธานี 98.1 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 96.5 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน จ.กาฬสินธุ์ 96.3 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ จ.นครราชสีมา 96 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนสงวนศึกษา จ.หนองบัวลำภู 95 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนภูพานหลวง จ.สกลนคร 94.5 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนศิริเกษวิทยา จ.อุบลราชธานี 94 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 92.5 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนอนุบาลถนอมจิตร จ.ขอนแก่น 92 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ จ.ชัยภูมิ 91.5 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 91 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 90.5 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร จ.ร้อยเอ็ด 90 ระดับเหรียญทอง 16
17 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร จ.ยโสธร 87 ระดับเหรียญทอง 17
18 โรงเรียนภัทรดล จ.ร้อยเอ็ด 85 ระดับเหรียญทอง 18
19 โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ จ.ชัยภูมิ 77 ระดับเหรียญเงิน 19
20 โรงเรียนอนุบาลจิตรานนท์ จ.มหาสารคาม 76 ระดับเหรียญเงิน 20
21 โรงเรียนวานิชวิทยา จ.นครราชสีมา 75 ระดับเหรียญเงิน 21
22 โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 65.5 ระดับเหรียญทองแดง 22
23 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี จ.อุดรธานี 65.2 ระดับเหรียญทองแดง 23
24 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 65 ระดับเหรียญทองแดง 24
25 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา จ.ศรีสะเกษ 63 ระดับเหรียญทองแดง 25
26 โรงเรียนอนุบาลวิภาวี จ.หนองคาย 62 ระดับเหรียญทองแดง 26
27 โรงเรียนตงเจี่ย จ.นครพนม 55 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 27

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION