ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา กิจกรรม การแข่งขันแอโรบิค ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี 98 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนสมเด็จ จ.อุบลราชธานี 97 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมถ์ จ.นครราชสีมา 95 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอนุบาลถนอมจิตร จ.ขอนแก่น 92 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนศิริเกษวิทยา จ.อุบลราชธานี 91 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนบุญณดาวิทยา จ.นครราชสีมา 90 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 89 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 2 จ.อุดรธานี 88 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนสงวนศึกษา จ.หนองบัวลำภู 87 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนโบว์มอนท์ร่วมพัฒนา จ.ชัยภูมิ 86 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา จ.สุรินทร์ 85 ระดับเหรียญทอง 11

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION