ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เขียนเรื่องจากภาพ) ช่วงชั้นป.๑-ป.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น จ.ขอนแก่น 91.6 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 90.4 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จ.หนองคาย 87.6 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนเมธาพัฒน์ จ.นครราชสีมา 87 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ จ.บุรีรัมย์ 85.6 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 84.2 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนภูมิพิชญ จ.อุดรธานี 83.6 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 83.3 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 83 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 82.6 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน จ.เลย 82.4 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 81.8 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง จ.อุบลราชธานี 81.8 ระดับเหรียญทอง 12
14 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 81.4 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก จ.นครราชสีมา 80.6 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 80.4 ระดับเหรียญทอง 16
17 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี2 จ.ชัยภูมิ 80.4 ระดับเหรียญทอง 16
18 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม จ.นครพนม 79.8 ระดับเหรียญเงิน 18
19 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี จ.มุกดาหาร 79 ระดับเหรียญเงิน 19
20 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 78.2 ระดับเหรียญเงิน 20
21 โรงเรียนอนุบาลสาริกา จ.หนองคาย 77.8 ระดับเหรียญเงิน 21
22 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา จ.นครพนม 76.8 ระดับเหรียญเงิน 22
23 โรงเรียนพิชญบัณฑิต จ.หนองบัวลำภู 76.2 ระดับเหรียญเงิน 23
24 โรงเรียนมารดาทรงธรรม จ.ศรีสะเกษ 76.2 ระดับเหรียญเงิน 23
25 โรงเรียนสงวนศึกษา จ.หนองบัวลำภู 75.6 ระดับเหรียญเงิน 25
26 โรงเรียนบำรุงวิทยา จ.บุรีรัมย์ 75.6 ระดับเหรียญเงิน 25
27 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ จ.ร้อยเอ็ด 74.8 ระดับเหรียญเงิน 27
28 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 73.6 ระดับเหรียญเงิน 28
29 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา จ.อุบลราชธานี 73.4 ระดับเหรียญเงิน 29
30 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน จ.สกลนคร 73.2 ระดับเหรียญเงิน 30
31 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ จ.อุดรธานี 72.4 ระดับเหรียญเงิน 31
32 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข จ.มหาสารคาม 70.6 ระดับเหรียญเงิน 32
33 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี จ.ยโสธร 70 ระดับเหรียญเงิน 33

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION