ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ช่วงชั้นป.๑-ป.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา จ.ศรีสะเกษ 91 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนชุมแพวิทยา จ.ขอนแก่น 90.95 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร จ.นครราชสีมา 89 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 86.5 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ จ.ชัยภูมิ 86 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา จ.นครราชสีมา 84.5 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร จ.ยโสธร 80.5 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน จ.สกลนคร 78.5 ระดับเหรียญเงิน 8
9 โรงเรียนจอนวิทยกุล จ.มหาสารคาม 77.61 ระดับเหรียญเงิน 9
10 โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา จ.สุรินทร์ 75.5 ระดับเหรียญเงิน 10
11 โรงเรียนพินสิริ จ.บุรีรัมย์ 73.5 ระดับเหรียญเงิน 11
12 โรงเรียนนิรมลวิทยา จ.สกลนคร 73.2 ระดับเหรียญเงิน 12
13 โรงเรียนอนุบาลปานทิพย์ จ.ขอนแก่น 73 ระดับเหรียญเงิน 13
14 โรงเรียนแงงกวง จ.สุรินทร์ 73 ระดับเหรียญเงิน 13
15 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 72.95 ระดับเหรียญเงิน 15
16 โรงเรียนอินทรศึกษา จ.ชัยภูมิ 72.7 ระดับเหรียญเงิน 16
17 โรงเรียนพระกุมารศึกษา จ.มหาสารคาม 66.45 ระดับเหรียญทองแดง 17
18 โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์วิทย์ จ.หนองบัวลำภู 66 ระดับเหรียญทองแดง 18
19 โรงเรียนกระจ่างวิทย์ จ.อุดรธานี 64.5 ระดับเหรียญทองแดง 19
20 โรงเรียนบำรุงวิทยา จ.บุรีรัมย์ 64.35 ระดับเหรียญทองแดง 20
21 โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว จ.นครพนม 62.5 ระดับเหรียญทองแดง 21
22 โรงเรียนพันธกิจศึกษา จ.อุดรธานี 58.5 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 22
23 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 58.5 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 22
24 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 55.4 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 24
25 โรงเรียนอนุบาลลำปาว จ.กาฬสินธุ์ 55 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 25
26 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว จ.ร้อยเอ็ด 50.01 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 26
27 โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา จ.หนองบัวลำภู 49.38 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 27
28 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ จ.อุบลราชธานี 46.95 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 28
29 โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี จ.นครพนม 42.4 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 29
30 โรงเรียนสมบูรณ์เลิศวิทยา จ.อุบลราชธานี 41.43 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 30

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION