ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม การประกวดกิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา จ.ศรีสะเกษ 74.5 ระดับเหรียญเงิน 1
2 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา จ.กาฬสินธุ์ 67.5 ระดับเหรียญทองแดง 2
3 โรงเรียนบุญณดาวิทยา จ.นครราชสีมา 64.5 ระดับเหรียญทองแดง 3
4 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา จ.ยโสธร 64 ระดับเหรียญทองแดง 4
5 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว จ.บุรีรัมย์ 56 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 5
6 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ จ.มหาสารคาม 56 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 5
7 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ จ.ร้อยเอ็ด 55.5 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 7
8 โรงเรียนกระจ่างวิทย์ จ.อุดรธานี 54.5 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 8
9 โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา จ.สุรินทร์ 53.5 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 9
10 โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ จ.นครราชสีมา 53 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 10
11 โรงเรียนอนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ จ.ยโสธร 51 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
12 โรงเรียนอนุบาลลำปาว จ.กาฬสินธุ์ 50.5 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 12
13 โรงเรียนบำรุงวิทยา จ.บุรีรัมย์ 50 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 13
14 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 48.5 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 14
15 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี จ.อุดรธานี 48 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 15
16 โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง จ.ขอนแก่น 42.5 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 16
17 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน จ.อุบลราชธานี 41.5 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 17
18 โรงเรียนอนุบาลเรืองชาญ จ.ชัยภูมิ 36.5 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 18
19 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 36.5 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 18
20 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง จ.ศรีสะเกษ 33.5 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 20
21 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน จ.ขอนแก่น 31 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 21
22 โรงเรียนวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 28.5 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 22
23 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ จ.อุบลราชธานี 26.5 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 23
24 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 25.5 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 24
25 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 24 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 25

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION