ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม การประกวดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (ทำหนังสือเล่มเล็ก) ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพิชญวิทย์ จ.อุดรธานี 80 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น 76 ระดับเหรียญเงิน 2
3 โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา จ.สุรินทร์ 74 ระดับเหรียญเงิน 3
4 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 2 จ.อุดรธานี 71 ระดับเหรียญเงิน 4
5 โรงเรียนนิภาศิริ จ.บุรีรัมย์ 68 ระดับเหรียญทองแดง 5
6 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด 68 ระดับเหรียญทองแดง 5
7 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย 67 ระดับเหรียญทองแดง 7
8 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น 66 ระดับเหรียญทองแดง 8
9 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา จ.นครราชสีมา 56 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 9
10 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 45 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 10

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION