ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล จ.ขอนแก่น 97 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ จ.บุรีรัมย์ 92 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ จ.สกลนคร 90 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี2 จ.ชัยภูมิ 86 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา จ.นครพนม 84 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 81 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา จ.กาฬสินธุ์ 78 ระดับเหรียญเงิน 7
8 โรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี 77 ระดับเหรียญเงิน 8
9 โรงเรียนอนุบาลกิติยา จ.มหาสารคาม 76 ระดับเหรียญเงิน 9
10 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก จ.หนองคาย 75 ระดับเหรียญเงิน 10
11 โรงเรียนบำรุงวิทยา จ.บุรีรัมย์ 74 ระดับเหรียญเงิน 11
12 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น จ.ขอนแก่น 73 ระดับเหรียญเงิน 12
13 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 71 ระดับเหรียญเงิน 13
14 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา จ.หนองคาย 70 ระดับเหรียญเงิน 14
15 โรงเรียนอนุบาลสุดา จ.หนองบัวลำภู 68 ระดับเหรียญทองแดง 15
16 โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 67 ระดับเหรียญทองแดง 16
17 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี จ.มุกดาหาร 66 ระดับเหรียญทองแดง 17
18 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา จ.อุบลราชธานี 65 ระดับเหรียญทองแดง 18
19 โรงเรียนอนุบาลจอมจิต จ.ศรีสะเกษ 65 ระดับเหรียญทองแดง 18
20 โรงเรียนวานิชวิทยา จ.นครราชสีมา 64 ระดับเหรียญทองแดง 20
21 โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ จ.ชัยภูมิ 64 ระดับเหรียญทองแดง 20
22 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 63 ระดับเหรียญทองแดง 22
23 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 62 ระดับเหรียญทองแดง 23
24 โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ จ.ยโสธร 61 ระดับเหรียญทองแดง 24
25 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร จ.ยโสธร 60 ระดับเหรียญทองแดง 25
26 โรงเรียนสมบูรณ์เลิศวิทยา จ.อุบลราชธานี 36 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 26
27 โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 34 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 27
28 โรงเรียนอนุบาลญาริดา จ.อุดรธานี 34 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 27
29 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 32 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 29
30 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา จ.บึงกาฬ 32 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 29
31 โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง จ.ศรีสะเกษ 30 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 31
32 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ จ.บึงกาฬ 28 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 32
33 โรงเรียนอนุบาลภวิกา จ.สกลนคร 23 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 33
34 โรงเรียนวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 22 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 34

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION