ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 91 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี 86 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา จ.หนองคาย 82 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ จ.บุรีรัมย์ 80 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 78 ระดับเหรียญเงิน 5
6 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 76 ระดับเหรียญเงิน 6
7 โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น 75 ระดับเหรียญเงิน 7
8 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 74 ระดับเหรียญเงิน 8
9 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น จ.ขอนแก่น 73 ระดับเหรียญเงิน 9
10 โรงเรียนวานิชวิทยา จ.นครราชสีมา 67 ระดับเหรียญทองแดง 10
11 โรงเรียนพระกุมารศึกษา จ.มหาสารคาม 67 ระดับเหรียญทองแดง 10
12 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 67 ระดับเหรียญทองแดง 10
13 โรงเรียนนิรมลวิทยา จ.สกลนคร 66 ระดับเหรียญทองแดง 13
14 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา จ.สุรินทร์ 62 ระดับเหรียญทองแดง 14
15 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา จ.บึงกาฬ 62 ระดับเหรียญทองแดง 14
16 โรงเรียนโบว์มอนท์ร่วมพัฒนา จ.ชัยภูมิ 61 ระดับเหรียญทองแดง 16
17 โรงเรียนมัธยมธษพล จ.กาฬสินธุ์ 35 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 17
18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 32 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 18

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION