ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี กิจกรรม การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ช่วงชั้นป.๑-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร จ.ศรีสะเกษ 89.2 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ จ.กาฬสินธุ์ 87.8 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนอนุบาลวิภาวี จ.หนองคาย 87.8 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
4 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว จ.บุรีรัมย์ 86.6 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี จ.อุดรธานี 86.4 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข จ.มหาสารคาม 85.4 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง จ.อุบลราชธานี 85.2 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 85.2 ระดับเหรียญทอง 7
9 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม จ.ชัยภูมิ 84.4 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย จ.ขอนแก่น 84.4 ระดับเหรียญทอง 9
11 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี จ.ยโสธร 84 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 84 ระดับเหรียญทอง 11
13 โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว จ.นครพนม 83.4 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนอนุบาลธีรา จ.บุรีรัมย์ 83.4 ระดับเหรียญทอง 13
15 โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ จ.ชัยภูมิ 83.4 ระดับเหรียญทอง 13
16 โรงเรียนทวิพัฒน์ จ.อุดรธานี 82 ระดับเหรียญทอง 16
17 โรงเรียนอนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ จ.ยโสธร 82 ระดับเหรียญทอง 16
18 โรงเรียนพระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ จ.ขอนแก่น 82 ระดับเหรียญทอง 16
19 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย 81.8 ระดับเหรียญทอง 19
20 โรงเรียนอนุบาลกมลวรรณ จ.บึงกาฬ 81.6 ระดับเหรียญทอง 20
21 โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก จ.นครราชสีมา 81.2 ระดับเหรียญทอง 21
22 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน จ.เลย 81.2 ระดับเหรียญทอง 21
23 โรงเรียนเกียรติขจรวิทยา จ.มหาสารคาม 81 ระดับเหรียญทอง 23
24 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี จ.มุกดาหาร 81 ระดับเหรียญทอง 23
25 โรงเรียนอมรศิลป์ จ.นครราชสีมา 80.8 ระดับเหรียญทอง 25
26 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 80 ระดับเหรียญทอง 26
27 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว จ.ร้อยเอ็ด 77 ระดับเหรียญเงิน 27

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION