ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี กิจกรรม การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง) ช่วงชั้นป.๑-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพัฒนาเด็ก จ.ขอนแก่น 91.6 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร จ.ศรีสะเกษ 90 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 88.2 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง จ.อุบลราชธานี 88.2 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
5 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 87.8 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข จ.มหาสารคาม 87.6 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว จ.บุรีรัมย์ 87.4 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ อุดรธานี จ.อุดรธานี 86.6 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 86.4 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 86.2 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 85.8 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 85.6 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย 85.2 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนอนุบาลอุดมพร จ.กาฬสินธุ์ 85 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก จ.นครราชสีมา 84.6 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ จ.ชัยภูมิ 84.6 ระดับเหรียญทอง 15
17 โรงเรียนแสนภักดีวิทยา จ.หนองบัวลำภู 84.6 ระดับเหรียญทอง 15
18 โรงเรียนอนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ จ.ยโสธร 84.4 ระดับเหรียญทอง 18
19 โรงเรียนมุกดาหาร มอนเทสซอรี จ.มุกดาหาร 84.4 ระดับเหรียญทอง 18
20 โรงเรียนแงงกวง จ.สุรินทร์ 84.4 ระดับเหรียญทอง 18
21 โรงเรียนกมลาลักษณ์ จ.อุดรธานี 84.2 ระดับเหรียญทอง 21
22 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น จ.สุรินทร์ 84 ระดับเหรียญทอง 22
23 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา จ.บึงกาฬ 84 ระดับเหรียญทอง 22
24 โรงเรียนอนุบาลกิติยา จ.มหาสารคาม 83.8 ระดับเหรียญทอง 24
25 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ จ.บึงกาฬ 83.6 ระดับเหรียญทอง 25
26 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 83.4 ระดับเหรียญทอง 26
27 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 83.2 ระดับเหรียญทอง 27
28 โรงเรียนตงเจี่ย จ.นครพนม 82.8 ระดับเหรียญทอง 28
29 โรงเรียนตุลยาธร จ.บุรีรัมย์ 82.8 ระดับเหรียญทอง 28
30 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก จ.หนองคาย 82 ระดับเหรียญทอง 30
31 โรงเรียนประจันตวิทยา จ.เลย 81.6 ระดับเหรียญทอง 31
32 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี จ.มุกดาหาร 81.6 ระดับเหรียญทอง 31

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION