ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี กิจกรรม การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 95.25 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนพระกุมารศึกษา จ.มหาสารคาม 94 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม จ.เลย 93 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช จ.นครราชสีมา 90 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา จ.หนองคาย 89.5 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ จ.บุรีรัมย์ 89.5 ระดับเหรียญทอง 5
7 โรงเรียนอุดรวิทยา จ.อุดรธานี 88.25 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 88 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 87.75 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 87 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม จ.ขอนแก่น 86.75 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 86.5 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนปีติธรรมานุสรณ์ (สิงหเสนีอุปถัมภ์) จ.สุรินทร์ 86 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 85.5 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ จ.ร้อยเอ็ด 85.5 ระดับเหรียญทอง 14
16 โรงเรียนอมรศิลป์ จ.นครราชสีมา 85 ระดับเหรียญทอง 16
17 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 84.75 ระดับเหรียญทอง 17
18 โรงเรียนเคียวนำ จ.ศรีสะเกษ 82.5 ระดับเหรียญทอง 18

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION