ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี กิจกรรม การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง) ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 95.25 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 94.25 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา จ.นครราชสีมา 93.25 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา จ.ยโสธร 89.75 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 89.75 ระดับเหรียญทอง 4
6 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา จ.อุดรธานี 89.5 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 89.5 ระดับเหรียญทอง 6
8 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 2 จ.อุดรธานี 89.5 ระดับเหรียญทอง 6
9 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 89 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 89 ระดับเหรียญทอง 9
11 โรงเรียนอนุบาลรัชดา จ.บึงกาฬ 88.75 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 88.5 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จ.หนองคาย 88 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน จ.อุบลราชธานี 88 ระดับเหรียญทอง 13
15 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 87.25 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 87.25 ระดับเหรียญทอง 15
17 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ จ.บุรีรัมย์ 87 ระดับเหรียญทอง 17
18 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ จ.ร้อยเอ็ด 86.5 ระดับเหรียญทอง 18
19 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน จ.ขอนแก่น 86 ระดับเหรียญทอง 19
20 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา จ.หนองคาย 85.75 ระดับเหรียญทอง 20
21 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จ.ร้อยเอ็ด 85.25 ระดับเหรียญทอง 21
22 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม จ.เลย 85 ระดับเหรียญทอง 22
23 โรงเรียนบัณฑิตศึกษา จ.กาฬสินธุ์ 83.75 ระดับเหรียญทอง 23
24 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา จ.สุรินทร์ 83.5 ระดับเหรียญทอง 24
25 โรงเรียนนิรมลวิทยา จ.สกลนคร 77.75 ระดับเหรียญเงิน 25

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION