ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี กิจกรรม การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง) ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 94.66 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี 93.66 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 91.66 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา จ.ขอนแก่น 91.66 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
5 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด 91 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 2 จ.อุดรธานี 90 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน จ.อุบลราชธานี 88.33 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา จ.กาฬสินธุ์ 87.66 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 87 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 85.66 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช จ.นครราชสีมา 84 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น 81.66 ระดับเหรียญทอง 12

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION