ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี กิจกรรม การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ช่วงชั้นป.๑-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพันธกิจวิทยา จ.อุดรธานี 89.2 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 87 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 85.6 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ จ.ขอนแก่น 84.6 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร จ.ศรีสะเกษ 83 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนพระกุมารอุบล จ.อุบลราชธานี 82.2 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา จ.นครราชสีมา 81.6 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก จ.นครราชสีมา 81.6 ระดับเหรียญทอง 7
9 โรงเรียนอนุบาลธีรา จ.บุรีรัมย์ 81.2 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน จ.สกลนคร 80.6 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 79.6 ระดับเหรียญเงิน 11
12 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ จ.กาฬสินธุ์ 79.2 ระดับเหรียญเงิน 12
13 โรงเรียนณัฐฑิยาสกลนคร จ.สกลนคร 79.2 ระดับเหรียญเงิน 12
14 โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ จ.ยโสธร 78.8 ระดับเหรียญเงิน 14
15 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง จ.อุบลราชธานี 78.2 ระดับเหรียญเงิน 15
16 โรงเรียนพิชญวิทย์ จ.อุดรธานี 77.6 ระดับเหรียญเงิน 16
17 โรงเรียนเพ็ญบุรี จ.ขอนแก่น 77 ระดับเหรียญเงิน 17
18 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี2 จ.ชัยภูมิ 76.8 ระดับเหรียญเงิน 18
19 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว จ.ร้อยเอ็ด 76.2 ระดับเหรียญเงิน 19
20 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม จ.ชัยภูมิ 75.6 ระดับเหรียญเงิน 20
21 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี จ.มุกดาหาร 74.6 ระดับเหรียญเงิน 21
22 โรงเรียนแงงกวง จ.สุรินทร์ 74 ระดับเหรียญเงิน 22
23 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 73.6 ระดับเหรียญเงิน 23
24 โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว จ.นครพนม 73.4 ระดับเหรียญเงิน 24
25 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาท่าบม จ.เลย 73.2 ระดับเหรียญเงิน 25
26 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 73 ระดับเหรียญเงิน 26
27 โรงเรียนจอนวิทยกุล จ.มหาสารคาม 72.2 ระดับเหรียญเงิน 27
28 โรงเรียนสงวนศึกษา จ.หนองบัวลำภู 71 ระดับเหรียญเงิน 28
29 โรงเรียนแสนภักดีวิทยา จ.หนองบัวลำภู 70.8 ระดับเหรียญเงิน 29

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION