ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี กิจกรรม การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ช่วงชั้นป.๑-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ จ.นครราชสีมา 92 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 90.6 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนวรเวทยากร จ.บุรีรัมย์ 89.8 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนมะนะศึกษา จ.ชัยภูมิ 89 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 88.8 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 88.6 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จ.หนองคาย 88.4 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล จ.ขอนแก่น 88.4 ระดับเหรียญทอง 7
9 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 87.4 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 87.4 ระดับเหรียญทอง 9
11 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ อุดรธานี จ.อุดรธานี 87 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 86 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนสมบูรณ์เลิศวิทยา จ.อุบลราชธานี 85.8 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ จ.ขอนแก่น 85.4 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาท่าบม จ.เลย 85.2 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ จ.ชัยภูมิ 85.2 ระดับเหรียญทอง 15
17 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา จ.บึงกาฬ 84.2 ระดับเหรียญทอง 17
18 โรงเรียนบำรุงวิทยา จ.บุรีรัมย์ 83.6 ระดับเหรียญทอง 18
19 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น จ.สุรินทร์ 83.6 ระดับเหรียญทอง 18
20 โรงเรียนพระกุมารอุบล จ.อุบลราชธานี 83.4 ระดับเหรียญทอง 20
21 โรงเรียนเทพปัญญา จ.อุดรธานี 81 ระดับเหรียญทอง 21
22 โรงเรียนแงงกวง จ.สุรินทร์ 80.6 ระดับเหรียญทอง 22
23 โรงเรียนอนุบาลรัชดา จ.บึงกาฬ 80.6 ระดับเหรียญทอง 22
24 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ จ.กาฬสินธุ์ 80 ระดับเหรียญทอง 24
25 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 79.6 ระดับเหรียญเงิน 25
26 โรงเรียนอนุบาลกิติยา จ.มหาสารคาม 79.2 ระดับเหรียญเงิน 26
27 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง จ.อุบลราชธานี 79.2 ระดับเหรียญเงิน 26
28 โรงเรียนอนุบาลอุดมพร จ.กาฬสินธุ์ 79 ระดับเหรียญเงิน 28
29 โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา จ.หนองบัวลำภู 79 ระดับเหรียญเงิน 28
30 โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 78.2 ระดับเหรียญเงิน 30
31 โรงเรียนพิชญบัณฑิต จ.หนองบัวลำภู 78.2 ระดับเหรียญเงิน 30
32 โรงเรียนตงเจี่ย จ.นครพนม 77.8 ระดับเหรียญเงิน 32
33 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ จ.บึงกาฬ 77.4 ระดับเหรียญเงิน 33
34 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา จ.ศรีสะเกษ 76.4 ระดับเหรียญเงิน 34

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION