ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี กิจกรรม การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนดำรงวิทยา จ.อุบลราชธานี 90.2 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนภูมิพิชญ จ.อุดรธานี 86.2 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน จ.อุบลราชธานี 84.6 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา จ.อำนาจเจริญ 83.2 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา จ.กาฬสินธุ์ 83.2 ระดับเหรียญทอง 4
6 โรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม จ.เลย 83 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนพิชญวิทย์ จ.อุดรธานี 83 ระดับเหรียญทอง 6
8 โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม จ.ศรีสะเกษ 81.2 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา จ.สุรินทร์ 80.2 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 80 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนปิยศึกษา (มัธยมวัดดอนขวาง) จ.นครราชสีมา 78.8 ระดับเหรียญเงิน 11
12 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง จ.ศรีสะเกษ 78.8 ระดับเหรียญเงิน 11
13 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 78.8 ระดับเหรียญเงิน 11
14 โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 78.2 ระดับเหรียญเงิน 14
15 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด 78.2 ระดับเหรียญเงิน 14
16 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 78 ระดับเหรียญเงิน 16
17 โรงเรียนจริยานุสรณ์ จ.หนองบัวลำภู 77.8 ระดับเหรียญเงิน 17
18 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น 76.6 ระดับเหรียญเงิน 18
19 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 76.4 ระดับเหรียญเงิน 19
20 โรงเรียนมัธยมธษพล จ.กาฬสินธุ์ 76.4 ระดับเหรียญเงิน 19

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION