ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฎศิลป์ กิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ช่วงชั้นป.๑-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 93.4 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร จ.ยโสธร 91.8 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก จ.หนองคาย 89 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์ จ.นครราชสีมา 86.6 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 85.6 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 85.2 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 81.6 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร จ.นครราชสีมา 81.4 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ จ.ชัยภูมิ 80.4 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 80.2 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา จ.บึงกาฬ 80 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนศรีเทพบาล จ.ชัยภูมิ 79.4 ระดับเหรียญเงิน 12
13 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 79.2 ระดับเหรียญเงิน 13
14 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 78.6 ระดับเหรียญเงิน 14
15 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร จ.ศรีสะเกษ 77.6 ระดับเหรียญเงิน 15
16 โรงเรียนพระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ จ.ขอนแก่น 76.4 ระดับเหรียญเงิน 16
17 โรงเรียนอนุบาลณัฐชาวดี จ.มหาสารคาม 75.8 ระดับเหรียญเงิน 17
18 โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล จ.อุบลราชธานี 73.4 ระดับเหรียญเงิน 18
19 โรงเรียนพันธวิทย์ จ.หนองบัวลำภู 71.2 ระดับเหรียญเงิน 19
20 โรงเรียนเพลินจิตพัฒนา จ.เลย 55.8 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 20
21 โรงเรียนอุดรวิทยา จ.อุดรธานี 55.8 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 20

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION