ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรพิเศษ) ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย จ.ขอนแก่น 94.6 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว จ.บุรีรัมย์ 90.2 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 89.4 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี จ.อุดรธานี 88.8 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนเก้งเต็ก จ.นครราชสีมา 88 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนบำรุงวิทยา จ.บุรีรัมย์ 86.4 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนวานิชวิทยา จ.นครราชสีมา 84.4 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 84.4 ระดับเหรียญทอง 7
9 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จ.ขอนแก่น 83.8 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 82.2 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนแงงกวง จ.สุรินทร์ 68.8 ระดับเหรียญทองแดง 11
12 โรงเรียนเคียวนำ จ.ศรีสะเกษ 61.6 ระดับเหรียญทองแดง 12

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION