ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรพิเศษ) ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอุดรวิทยา จ.อุดรธานี 93.8 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนเคียวนำ จ.ศรีสะเกษ 92.6 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนวานิชวิทยา จ.นครราชสีมา 90.2 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนเก้งเต็ก จ.นครราชสีมา 84.6 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง จ.ขอนแก่น 79.2 ระดับเหรียญเงิน 5
6 โรงเรียนพัฒนาปัญญา จ.อุดรธานี 75.8 ระดับเหรียญเงิน 6

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION