ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย กิจกรรม การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ช่วงชั้นการศึกษาปฐมวัย
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 98.4 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว จ.บุรีรัมย์ 96.2 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 96 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 94.4 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา จ.หนองคาย 94.2 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย 93.6 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนอนุบาลหลานย่าโม จ.นครราชสีมา 93.4 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี 93.2 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนกรุณาศึกษา จ.ขอนแก่น 92.8 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนอนุบาลพรเทพ จ.มหาสารคาม 92.4 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 92 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์เชียงคาน จ.เลย 91.2 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนบำรุงวิทยา จ.บุรีรัมย์ 91 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนศรีศิลปวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด 91 ระดับเหรียญทอง 13
15 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 90.8 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม จ.นครพนม 90.4 ระดับเหรียญทอง 16
17 โรงเรียนพระกุมารเยซูขอนแก่น จ.ขอนแก่น 89.6 ระดับเหรียญทอง 17
18 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 89.4 ระดับเหรียญทอง 18
19 โรงเรียนอนุบาลรัชดา จ.บึงกาฬ 89 ระดับเหรียญทอง 19
20 โรงเรียนไพเราะวิทยา (อนุบาล) จ.ชัยภูมิ 88.4 ระดับเหรียญทอง 20
21 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก จ.มุกดาหาร 88.2 ระดับเหรียญทอง 21
22 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 87.8 ระดับเหรียญทอง 22
23 โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ จ.หนองคาย 87.4 ระดับเหรียญทอง 23
24 โรงเรียนช.วิทยา จ.ร้อยเอ็ด 87.2 ระดับเหรียญทอง 24
25 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 87 ระดับเหรียญทอง 25
26 โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ จ.ยโสธร 86.4 ระดับเหรียญทอง 26
27 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา จ.นครพนม 86.2 ระดับเหรียญทอง 27
28 โรงเรียนอนุบาลวรรณทอง จ.สกลนคร 85.8 ระดับเหรียญทอง 28
29 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน จ.สกลนคร 85.6 ระดับเหรียญทอง 29
30 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา จ.บึงกาฬ 85.4 ระดับเหรียญทอง 30
31 โรงเรียนอนุบาลกิติยา จ.มหาสารคาม 85 ระดับเหรียญทอง 31
32 โรงเรียนสมบูรณ์เลิศวิทยา จ.อุบลราชธานี 84.6 ระดับเหรียญทอง 32
33 โรงเรียนจริยานุสรณ์ จ.หนองบัวลำภู 83.4 ระดับเหรียญทอง 33
34 โรงเรียนเพชรสุวรรณวิเทศศาสตร์ จ.หนองบัวลำภู 83.2 ระดับเหรียญทอง 34
35 โรงเรียนพระกุมารอุบล จ.อุบลราชธานี 83 ระดับเหรียญทอง 35

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION