ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 97.5 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น 94.75 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนปัญจดี จ.ชัยภูมิ 91 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนพิชญวิทย์ จ.อุดรธานี 88.75 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา จ.นครราชสีมา 83 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 81.5 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี 74.25 ระดับเหรียญเงิน 7
8 โรงเรียนจริยานุสรณ์ จ.หนองบัวลำภู 71.75 ระดับเหรียญเงิน 8

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION