ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม การแข่งขัน Multi Skills Competition หลักสูตรสามัญ ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัฒนวิทยา จ.นครราชสีมา 98 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จ.หนองคาย 95.66 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 93.33 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 93 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนอนุบาลโอฬาร จ.บึงกาฬ 91.66 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 91.66 ระดับเหรียญทอง 5
7 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 90.66 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล จ.ขอนแก่น 90.33 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 90.33 ระดับเหรียญทอง 8
10 โรงเรียนกมลลักษณ์ จ.บุรีรัมย์ 90 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนภัทรดล จ.ร้อยเอ็ด 89 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี2 จ.ชัยภูมิ 87.33 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย 84.66 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 83 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนอนุบาลสุดา จ.หนองบัวลำภู 81.33 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนสันติธรรมวิทยา จ.อุดรธานี 81 ระดับเหรียญทอง 16
17 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร จ.สกลนคร 79.33 ระดับเหรียญเงิน 17
18 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 79.33 ระดับเหรียญเงิน 17
19 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 79 ระดับเหรียญเงิน 19
20 โรงเรียนเซนต์ยอเชฟนครพนม จ.นครพนม 79 ระดับเหรียญเงิน 19
21 โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร จ.ศรีสะเกษ 78.66 ระดับเหรียญเงิน 21
22 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี จ.มุกดาหาร 78.66 ระดับเหรียญเงิน 21
23 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 78.33 ระดับเหรียญเงิน 23
24 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 78 ระดับเหรียญเงิน 24
25 โรงเรียนสวนสนขอนแก่น จ.ขอนแก่น 78 ระดับเหรียญเงิน 24
26 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง จ.อุบลราชธานี 77.66 ระดับเหรียญเงิน 26
27 โรงเรียนบำรุงวิทยา จ.บุรีรัมย์ 76 ระดับเหรียญเงิน 27
28 โรงเรียนอนุบาลกิติยา จ.มหาสารคาม 75 ระดับเหรียญเงิน 28
29 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข จ.มหาสารคาม 75 ระดับเหรียญเงิน 28
30 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 74 ระดับเหรียญเงิน 30
31 โรงเรียนสมบูรณ์เลิศวิทยา จ.อุบลราชธานี 72.33 ระดับเหรียญเงิน 31
32 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก จ.นครพนม 71.33 ระดับเหรียญเงิน 32
33 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก จ.หนองคาย 69.33 ระดับเหรียญเงิน 33

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION