ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม การแข่งขัน Multi Skills Competition หลักสูตรพิเศษ ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพัฒนาปัญญา จ.อุดรธานี 96.4 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 94.8 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 92.2 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว จ.บุรีรัมย์ 92.2 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
5 โรงเรียนพัฒนาเด็ก จ.ขอนแก่น 91.6 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 91.4 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 91 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 88.6 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 80 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 78.8 ระดับเหรียญเงิน 10

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION