ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฎศิลป์ กิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม จ.เลย 95 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 93.8 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 86.6 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนดำรงวิทยา จ.อุบลราชธานี 86.4 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา จ.สุรินทร์ 84.8 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง จ.ขอนแก่น 84.2 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา จ.นครราชสีมา 83.4 ระดับเหรียญทอง 7

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION