ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 94.67 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง จ.ขอนแก่น 93.67 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนซู่เอ็ง จ.ขอนแก่น 93.25 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา จ.นครพนม 92.83 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร จ.สกลนคร 91.67 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนพระกุมารอุบล จ.อุบลราชธานี 90.58 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร จ.นครราชสีมา 90.25 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา จ.บุรีรัมย์ 89.92 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 88.08 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 88 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จ.หนองคาย 87.42 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 86.83 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนบำรุงวิทยา จ.บุรีรัมย์ 86.83 ระดับเหรียญทอง 12
14 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 86.5 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา จ.ศรีสะเกษ 86.5 ระดับเหรียญทอง 14
16 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 2 จ.อุดรธานี 86.42 ระดับเหรียญทอง 16
17 โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 86.08 ระดับเหรียญทอง 17
18 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี จ.มุกดาหาร 85 ระดับเหรียญทอง 18
19 โรงเรียนเมธาพัฒน์ จ.นครราชสีมา 84.92 ระดับเหรียญทอง 19
20 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 84.08 ระดับเหรียญทอง 20
21 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น จ.สุรินทร์ 83.83 ระดับเหรียญทอง 21
22 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 83.67 ระดับเหรียญทอง 22
23 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 83.33 ระดับเหรียญทอง 23
24 โรงเรียนวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 83.08 ระดับเหรียญทอง 24
25 โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร จ.ร้อยเอ็ด 83 ระดับเหรียญทอง 25
26 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 81.17 ระดับเหรียญทอง 26
27 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 80 ระดับเหรียญทอง 27
28 โรงเรียนสงวนศึกษา จ.หนองบัวลำภู 78.25 ระดับเหรียญเงิน 28
29 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา จ.บึงกาฬ 77.67 ระดับเหรียญเงิน 29
30 โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง จ.ศรีสะเกษ 74.42 ระดับเหรียญเงิน 30
31 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 71.75 ระดับเหรียญเงิน 31

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION