ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพงษศิริวิทยา จ.นครราชสีมา 95.2 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 92.2 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง จ.ขอนแก่น 90.8 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 88.2 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ จ.อุดรธานี 86.8 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 86.6 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา จ.บึงกาฬ 86.4 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนเซนต์ยอเชฟนครพนม จ.นครพนม 86 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 85.6 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 85.6 ระดับเหรียญทอง 9
11 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 85.2 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 85 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนโบว์มอนท์ร่วมพัฒนา จ.ชัยภูมิ 84.6 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา จ.ยโสธร 83 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 82.6 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนสงวนศึกษา จ.หนองบัวลำภู 81.4 ระดับเหรียญทอง 16
17 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา จ.สุรินทร์ 81 ระดับเหรียญทอง 17
18 โรงเรียนศิริเกษวิทยา จ.อุบลราชธานี 80.2 ระดับเหรียญทอง 18
19 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ จ.บุรีรัมย์ 75.8 ระดับเหรียญเงิน 19
20 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว จ.ร้อยเอ็ด 74.8 ระดับเหรียญเงิน 20

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION