ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ กิจกรรม การแข่งขันสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ช่วงชั้นป.๑-ป.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 93.5 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนประจันตวิทยา จ.เลย 87.75 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม จ.ขอนแก่น 86.75 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนพิชญวิทย์ จ.อุดรธานี 86 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา จ.นครราชสีมา 84.25 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนเขาวงวิทยา จ.กาฬสินธุ์ 84.25 ระดับเหรียญทอง 5
7 โรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี 84 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 84 ระดับเหรียญทอง 7
9 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม จ.ชัยภูมิ 82.5 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จ.หนองคาย 82.25 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา จ.ศรีสะเกษ 81.75 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนพระกุมารอุบล จ.อุบลราชธานี 81.5 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น 81.25 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา จ.กาฬสินธุ์ 80.25 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนบำรุงวิทยา จ.บุรีรัมย์ 80.25 ระดับเหรียญทอง 14
16 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย 80 ระดับเหรียญทอง 16
17 โรงเรียนอนุบาลสาริกา จ.หนองคาย 80 ระดับเหรียญทอง 16
18 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 79.25 ระดับเหรียญเงิน 18
19 โรงเรียนเหรียญทองวิทยา จ.นครราชสีมา 78.75 ระดับเหรียญเงิน 19
20 โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา จ.หนองบัวลำภู 78.5 ระดับเหรียญเงิน 20
21 โรงเรียนอนุบาลทองขาว จ.ยโสธร 78.25 ระดับเหรียญเงิน 21
22 โรงเรียนแงงกวง จ.สุรินทร์ 78 ระดับเหรียญเงิน 22
23 โรงเรียนพระกุมารศึกษา จ.มหาสารคาม 77.5 ระดับเหรียญเงิน 23
24 โรงเรียนดำรงวิทยา จ.อุบลราชธานี 77.5 ระดับเหรียญเงิน 23
25 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 76.75 ระดับเหรียญเงิน 25
26 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ จ.ร้อยเอ็ด 76.5 ระดับเหรียญเงิน 26
27 โรงเรียนอนุบาลกิติยา จ.มหาสารคาม 76.5 ระดับเหรียญเงิน 26
28 โรงเรียนพิชญบัณฑิต จ.หนองบัวลำภู 75.5 ระดับเหรียญเงิน 28
29 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา จ.บึงกาฬ 75 ระดับเหรียญเงิน 29
30 โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ จ.นครพนม 74.5 ระดับเหรียญเงิน 30
31 โรงเรียนยศวดีนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 74.5 ระดับเหรียญเงิน 30
32 โรงเรียนมารดาทรงธรรม จ.ศรีสะเกษ 73.75 ระดับเหรียญเงิน 32
33 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี จ.มุกดาหาร 61.25 ระดับเหรียญทองแดง 33

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION