ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ กิจกรรม การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเขาวงวิทยา จ.กาฬสินธุ์ 95.75 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนบำรุงวิทยา จ.บุรีรัมย์ 94.75 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 93.5 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนกมลลักษณ์ จ.บุรีรัมย์ 90 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล จ.ขอนแก่น 90 ระดับเหรียญทอง 4
6 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 89.25 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนมารดาทรงธรรม จ.ศรีสะเกษ 88.75 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา จ.ขอนแก่น 87.85 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮัก อุบลฯ จ.อุบลราชธานี 87.5 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนอนุบาลสรัลพร จ.สกลนคร 87.25 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา จ.นครพนม 86.75 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนประจันตวิทยา จ.เลย 86.5 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนมะนะศึกษา จ.ชัยภูมิ 86.35 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนพระกุมารอุบล จ.อุบลราชธานี 86.25 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 86.25 ระดับเหรียญทอง 14
16 โรงเรียนเซนต์ยอเชฟนครพนม จ.นครพนม 85.75 ระดับเหรียญทอง 16
17 โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 85.5 ระดับเหรียญทอง 17
18 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 85.25 ระดับเหรียญทอง 18
19 โรงเรียนพงษศิริวิทยา จ.นครราชสีมา 84.75 ระดับเหรียญทอง 19
20 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร จ.นครราชสีมา 84.25 ระดับเหรียญทอง 20
21 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จ.หนองคาย 83.75 ระดับเหรียญทอง 21
22 โรงเรียนพระกุมารศึกษา จ.มหาสารคาม 83.75 ระดับเหรียญทอง 21
23 โรงเรียนอนุบาลสาริกา จ.หนองคาย 83.75 ระดับเหรียญทอง 21
24 โรงเรียนภัทรดล จ.ร้อยเอ็ด 83.75 ระดับเหรียญทอง 21
25 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 83.75 ระดับเหรียญทอง 21
26 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 83.5 ระดับเหรียญทอง 26
27 โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ จ.ยโสธร 83.25 ระดับเหรียญทอง 27
28 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 83 ระดับเหรียญทอง 28
29 โรงเรียนยศวดีนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 82.5 ระดับเหรียญทอง 29
30 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 82.25 ระดับเหรียญทอง 30
31 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี จ.มุกดาหาร 82.1 ระดับเหรียญทอง 31
32 โรงเรียนพิชญบัณฑิต จ.หนองบัวลำภู 81.75 ระดับเหรียญทอง 32
33 โรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี 81.75 ระดับเหรียญทอง 32
34 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ จ.สกลนคร 81.75 ระดับเหรียญทอง 32
35 โรงเรียนอนุบาลรัชดา จ.บึงกาฬ 81.5 ระดับเหรียญทอง 35
36 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 81.25 ระดับเหรียญทอง 36

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION