ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 84 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนพัฒนาปัญญา จ.อุดรธานี 83 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี 80.5 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ จ.บุรีรัมย์ 74.5 ระดับเหรียญเงิน 4
5 โรงเรียนปลูกปัญญา จ.นครราชสีมา 73 ระดับเหรียญเงิน 5
6 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 65.5 ระดับเหรียญทองแดง 6
7 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 55 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 7
8 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 53 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 8
9 โรงเรียนปัญจดี จ.ชัยภูมิ 50.5 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 9
10 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จ.ร้อยเอ็ด 46 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 10
11 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน จ.เลย 43 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
12 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 42 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 12
13 โรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม จ.เลย 33.5 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 13
14 โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น 31.5 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 14
15 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ จ.บึงกาฬ 31 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 15
16 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 25 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 16
17 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง จ.ขอนแก่น 23.5 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 17
18 โรงเรียนเซนต์ยอเชฟนครพนม จ.นครพนม 26 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 18
19 โรงเรียนอนุบาลรัชดา จ.บึงกาฬ 22 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 19
20 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 21 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 20
21 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 20 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 21
22 โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย จ.หนองคาย 20 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 21
23 โรงเรียนเพชรสุวรรณวิเทศศาสตร์ จ.หนองบัวลำภู 19 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 23
24 โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม จ.ศรีสะเกษ 18 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 24
25 โรงเรียนเคียวนำ จ.ศรีสะเกษ 18 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 24
26 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา จ.สุรินทร์ 17 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 26
27 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จ.หนองคาย 17 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 26
28 โรงเรียนศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี 16 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 28

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION