ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 94 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา จ.นครพนม 93 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี 92 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 89 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง จ.อุบลราชธานี 89 ระดับเหรียญทอง 4
6 โรงเรียนอนุบาลกิติยา จ.มหาสารคาม 89 ระดับเหรียญทอง 4
7 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 87 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก จ.นครพนม 87 ระดับเหรียญทอง 7
9 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี2 จ.ชัยภูมิ 85 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนอนุบาลธีรา จ.บุรีรัมย์ 84 ระดับเหรียญทอง 11
11 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 83 ระดับเหรียญทอง 12
12 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น จ.สุรินทร์ 83 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม จ.ยโสธร 82 ระดับเหรียญทอง 14
14 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม จ.ชัยภูมิ 82 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 82 ระดับเหรียญทอง 14
16 โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย จ.หนองคาย 80 ระดับเหรียญทอง 17
17 โรงเรียนสวนสนขอนแก่น จ.ขอนแก่น 79 ระดับเหรียญเงิน 18
18 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 78 ระดับเหรียญเงิน 19
19 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี จ.มุกดาหาร 85 ระดับเหรียญทอง 19
20 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 77 ระดับเหรียญเงิน 20
21 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 73 ระดับเหรียญเงิน 21
22 โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ จ.สกลนคร 68 ระดับเหรียญทองแดง 22
23 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร จ.สกลนคร 67 ระดับเหรียญทองแดง 23
24 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จ.ร้อยเอ็ด 65 ระดับเหรียญทองแดง 24
25 โรงเรียนอนุบาลสุดา จ.หนองบัวลำภู 65 ระดับเหรียญทองแดง 24
26 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 64 ระดับเหรียญทองแดง 26
27 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จ.หนองคาย 63 ระดับเหรียญทองแดง 27
28 โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮัก อุบลฯ จ.อุบลราชธานี 55 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 28
29 โรงเรียนอนุบาลกมลวรรณ จ.บึงกาฬ 45 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 29
30 โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา จ.หนองบัวลำภู 41 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 30
31 โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร จ.ศรีสะเกษ 40 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 31
32 โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธุ์ 3 จ.เลย 32 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 32
33 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 30 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 33
34 โรงเรียนมารดาทรงธรรม จ.ศรีสะเกษ 5 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 34

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION