ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นป.๑-ป.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา จ.นครพนม 80 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 77 ระดับเหรียญเงิน 2
3 โรงเรียนสหมิตรพิทยา จ.ร้อยเอ็ด 73 ระดับเหรียญเงิน 3
4 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 68 ระดับเหรียญทองแดง 4
5 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร จ.สกลนคร 66 ระดับเหรียญทองแดง 5
6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก จ.นครพนม 66 ระดับเหรียญทองแดง 5
7 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จ.หนองคาย 65 ระดับเหรียญทองแดง 7
8 โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี จ.อุดรธานี 63 ระดับเหรียญทองแดง 8
9 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 62 ระดับเหรียญทองแดง 9
10 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ จ.บุรีรัมย์ 61 ระดับเหรียญทองแดง 10
11 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 61 ระดับเหรียญทองแดง 10
12 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 54 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 12
13 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก จ.หนองคาย 50 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 13
14 โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ จ.นครราชสีมา 49 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 14
15 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 48 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 15
16 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 46 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 16
17 โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น 46 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 16
18 โรงเรียนพระกุมารศึกษา จ.มหาสารคาม 44 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 18
19 โรงเรียนอนุบาลดอนตาล จ.มุกดาหาร 43 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 19
20 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น จ.สุรินทร์ 43 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 19
21 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 42 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 21
22 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี2 จ.ชัยภูมิ 42 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 21
23 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 41 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 23
24 โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ จ.ยโสธร 39 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 24
25 โรงเรียนกมลลักษณ์ จ.บุรีรัมย์ 39 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 24
26 โรงเรียนมะนะศึกษา จ.ชัยภูมิ 38 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 26
27 โรงเรียนอนุบาลรัชดา จ.บึงกาฬ 36 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 27
28 โรงเรียนอนุบาลเย็นจิต จ.บึงกาฬ 35 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 28
29 โรงเรียนอนุบาลสุดา จ.หนองบัวลำภู 33 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 29
30 โรงเรียนอนุบาลชื่นใจ จ.ยโสธร 32 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 30
31 โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร จ.ศรีสะเกษ 25 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 31
32 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 25 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 31
33 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 22 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 33
34 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย 14 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 34
35 โรงเรียนสมบูรณ์เลิศวิทยา จ.อุบลราชธานี 12 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 35

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION