ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ช่วงชั้นป.๑-ป.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา จ.นครพนม 94 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนบุญณดาวิทยา จ.นครราชสีมา 78 ระดับเหรียญเงิน 2
3 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ จ.บุรีรัมย์ 72 ระดับเหรียญเงิน 3
4 โรงเรียนพันธกิจศึกษา จ.อุดรธานี 72 ระดับเหรียญเงิน 3
5 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 68 ระดับเหรียญทองแดง 5
6 โรงเรียนพระกุมารอุบล จ.อุบลราชธานี 66 ระดับเหรียญทองแดง 6
7 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 62 ระดับเหรียญทองแดง 7
8 โรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี 62 ระดับเหรียญทองแดง 7
9 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร จ.นครราชสีมา 60 ระดับเหรียญทองแดง 9
10 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 60 ระดับเหรียญทองแดง 9
11 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 60 ระดับเหรียญทองแดง 9
12 โรงเรียนกรุณาศึกษา จ.ขอนแก่น 56 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 12
13 โรงเรียนสหมิตรพิทยา จ.ร้อยเอ็ด 54 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 13
14 โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา จ.กาฬสินธุ์ 52 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 14
15 โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ จ.สกลนคร 52 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 14
16 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี จ.มุกดาหาร 50 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 16
17 โรงเรียนแสนภักดีวิทยา จ.หนองบัวลำภู 50 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 16
18 โรงเรียนอนุบาลทองขาว จ.ยโสธร 48 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 18
19 โรงเรียนเคียวนำ จ.ศรีสะเกษ 48 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 18
20 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จ.หนองคาย 46 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 20
21 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น จ.สุรินทร์ 46 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 20
22 โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 46 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 20
23 โรงเรียนยศวดีนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 44 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 23
24 โรงเรียนอนุบาลชื่นใจ จ.ยโสธร 42 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 24
25 โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ จ.ชัยภูมิ 40 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 25
26 โรงเรียนมารดาทรงธรรม จ.ศรีสะเกษ 38 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 26
27 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา จ.บึงกาฬ 36 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 27
28 โรงเรียนอนุบาลกิติยา จ.มหาสารคาม 34 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 28
29 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 32 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 29
30 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาท่าบม จ.เลย 32 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 29
31 โรงเรียนประจันตวิทยา จ.เลย 30 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 31
32 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 28 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 32
33 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ จ.บึงกาฬ 26 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 33
34 โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว จ.นครพนม 24 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 34
35 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 20 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 35

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION