ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา จ.นครพนม 86 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนวรรณรสนุสรณ์ จ.อุดรธานี 64 ระดับเหรียญทองแดง 2
3 โรงเรียนบุญณดาวิทยา จ.นครราชสีมา 60 ระดับเหรียญทองแดง 3
4 โรงเรียนบำรุงวิทยา จ.บุรีรัมย์ 58 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ จ.บุรีรัมย์ 58 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 4
6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 48 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 6
7 โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ จ.กาฬสินธุ์ 48 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 6
8 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย จ.นครราชสีมา 48 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 6
9 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 2 จ.อุดรธานี 48 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 6
10 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ จ.ขอนแก่น 46 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 10
11 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก จ.หนองคาย 46 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 10
12 โรงเรียนกาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา จ.หนองบัวลำภู 46 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 10
13 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 46 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 10
14 โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ จ.บึงกาฬ 44 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 14
15 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก จ.นครพนม 44 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 14
16 โรงเรียนภัทรดล จ.ร้อยเอ็ด 42 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 16
17 โรงเรียนพระกุมารอุบล จ.อุบลราชธานี 42 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 16
18 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จ.หนองคาย 42 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 16
19 โรงเรียนศิลานครวิทยา จ.ร้อยเอ็ด 42 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 16
20 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม จ.ชัยภูมิ 40 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 20
21 โรงเรียนอนุบาลชื่นใจ จ.ยโสธร 40 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 20
22 โรงเรียนบึงกาฬคริสเตียน จ.บึงกาฬ 38 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 22
23 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 38 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 22
24 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี จ.มุกดาหาร 38 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 22
25 โรงเรียนรุ่งรัศมีเดชาวิทย์ จ.กาฬสินธุ์ 36 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 25
26 โรงเรียนสมนึกพิทยา จ.ยโสธร 36 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 25
27 โรงเรียนยศวดีนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 36 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 25
28 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน จ.สกลนคร 32 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 28
29 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น จ.สุรินทร์ 32 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 28
30 โรงเรียนอนุบาลกิติยา จ.มหาสารคาม 30 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 30
31 โรงเรียนเคียวนำ จ.ศรีสะเกษ 30 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 30
32 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน จ.เลย 28 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 32
33 โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา จ.หนองบัวลำภู 24 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 34
34 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 6 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 34
35 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 26 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 35
36 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 22 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 35
37 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาท่าบม จ.เลย 18 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 36
38 โรงเรียนอนุบาลภวิกา จ.สกลนคร 14 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 37

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION