ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสมนึกพิทยา จ.ยโสธร 88 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนปัญจดี จ.ชัยภูมิ 78 ระดับเหรียญเงิน 2
3 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 76 ระดับเหรียญเงิน 3
4 โรงเรียนวรรณรสนุสรณ์ จ.อุดรธานี 74 ระดับเหรียญเงิน 4
5 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ จ.บุรีรัมย์ 72 ระดับเหรียญเงิน 5
6 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 2 จ.อุดรธานี 72 ระดับเหรียญเงิน 5
7 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย จ.ขอนแก่น 70 ระดับเหรียญเงิน 7
8 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย จ.นครราชสีมา 68 ระดับเหรียญทองแดง 8
9 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 66 ระดับเหรียญทองแดง 9
10 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 66 ระดับเหรียญทองแดง 9
11 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 64 ระดับเหรียญทองแดง 11
12 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 62 ระดับเหรียญทองแดง 12
13 โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 60 ระดับเหรียญทองแดง 13
14 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน จ.เลย 58 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 14
15 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน จ.อุบลราชธานี 56 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 15
16 โรงเรียนมัธยมธษพล จ.กาฬสินธุ์ 54 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 16
17 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด 52 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 17
18 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จ.หนองคาย 50 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 18
19 โรงเรียนอนุบาลรัชดา จ.บึงกาฬ 48 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 19
20 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 46 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 20
21 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา จ.สุรินทร์ 46 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 20
22 โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ จ.หนองบัวลำภู 46 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 20
23 โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง จ.ศรีสะเกษ 44 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 23
24 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ จ.บึงกาฬ 44 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 23
25 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม จ.เลย 44 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 23
26 โรงเรียนเซนต์ยอเชฟนครพนม จ.นครพนม 44 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 23
27 โรงเรียนศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี 44 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 23
28 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก จ.นครพนม 44 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 23
29 โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา จ.หนองบัวลำภู 42 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 29

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION