การแข่งขันทักษะวิชาการ และประกวดสิ่งประดิษฐ์ มหกรรมวันการศึกษาเอกชน
"การศึกษาเอกชนยกกำลังสองสู่ Next Normal" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การแข่งขัน ระดับจังหวัด


ลำดับ จังหวัด จำนวนโรงเรียน
1 จ.ศรีสะเกษ 30